Psycholog    Pedagog     Pedagog specjalny         Logopeda         Doradca zawodowy

 

 

Kiedy zgłosić się do pedagoga szkolnego?
 • kiedy masz problem z nauką;
 • kiedy doświadczyłeś przykrych sytuacji lub masz trudności w relacjach z rówieśnikami, nauczycielami czy rodzicami;
 • kiedy masz trudność z kontrolowaniem własnych emocji albo nie radzisz sobie ze stresem;
 • kiedy źle się czujesz z powodu sytuacji, których doświadczasz;
 • zawsze, kiedy chcesz porozmawiać :)

Uczniowie korzystają z różnorodnych form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego:

 • zajęć  korekcyjno – kompensacyjnych
 • terapii logopedycznej
 • zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
 • indywidualnego wsparcia

Współpracujemy z:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żywcu
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Służbami mundurowymi i nie tylko: Policją, Strażą Pożarną, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, grupą beskidzką GOPR