W ramach Szkolnego Klubu sportowego nauczyciele wychowania fizycznego przygotowują dzieci i młodzież do uczestnictwa w zawodach sportowych.

Szkoła realizuje rządowy program Szkolny Klub Sportowy.  W ramach tego programu na zajęcia uczęszczają uczniowie klasy 4. Spotykamy sie dwa razy w tygodniu we wtorek i piątek  o 12:40.

 

Odwiedź nas na facebook'u