Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas V-VIII naszej szkoły są realizowane w formie:

1) zajęć klasowo-lekcyjnych;
2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki.

Nasi uczniowie wybrali zajęcia zgodnie z własnymi zainteresowaniami:

  • Pływanie - tenis ziemny - narty
  • Zespołowe gry sportowe
  • Aktywna turystyka - gry rekreacyjne

Aktywna turystyka, tenis ziemny oraz narciarstwo realizowane będą w formie sobotnich wyjść/wyjazdów.