HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Rok szkolny 2023/2024 (ważne linki)

  • Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.

 

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2023/harm/20230817-E8_24-Komunikat-o-dostosowaniach-FIN.pdf

 

  • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.

 

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2023/harm/20230817-E8_EM_24-Komunikat-o-przyborach-FIN.pdf

 

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.

 

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2023/harm/20230817-E8-2024-Informacja-COMPL-FIN.pdf

 

ARKUSZE EGZAMINACYJNE – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/arkusze/

 

INFORMATOR – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2023/harm/20230817-Informator-Czesc-ogolna-E8-od-2024.pdf