Dyrektor Szkoły: mgr Danuta Knapek

psycholog: mgr Dominika Więzik

pedagog: mgr Justyna Rozmus – Górna

pedagog specjalny: mgr Marlena Wiewióra – Błachut

logopeda: mgr Sabina Pawlus

 

nauczyciele

edukacja wczesnoszkolna

mgr Bożena Zuziak

mgr Barbara Jakubiec

mgr Sabina Pawlus

 

edukacja przedszkolna

mgr Agata Semik

mgr Ewa Knapek

mgr Sylwia Mrowiec

 

świetlica

mgr Barbara Jakubiec

mgr Sylwia Mrowiec

mgr Sławomir Gibas

mgr Bogumiła Brózda

 

nauczyciel wspomagający

mgr Gabriela Kozioł

 

język polski

mgr Bogumiła Brózda

mgr Anna Biernat - Jakubiec 

 

język angielski

mgr Joanna Janik 

 

język niemiecki

mgr Danuta Knapek

 

historia

mgr Anna Biernat - Jakubiec

 

matematyka

mgr Dorota Martyniak

mgr Elżbieta Dawid  

             

informatyka

mgr Sławomir Gibas 

 

biologia

mgr Elżbieta Dawid       

 

przyroda

mgr Elżbieta Dawid    

 

geografia

mgr Elżbieta Dawid

 

chemia

mgr Joanna Szczotka 

 

fizyka

mgr Dorota Martyniak          

 

technika

mgr Lucyna Dziergas 

 

plastyka

mgr Gabriela Kozioł

 

muzyka

mgr Lucyna Dziergas 

 

wychowanie fizyczne

mgr Sławomir Gibas

mgr Krzysztof Caputa

 

religia

mgr Władysław Sporek

 

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Dawid 

 

doradca zawodowy

mgr Joanna Janik 

 

biblioteka

mgr Anna Biernat - Jakubiec