Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:

Data 

 

02.11.2023 r. (czwartek) 

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - dzień opiekuńczy 

03.11.2023 r. (piątek)

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - dzień opiekuńczy

29.04.2024 r. (poniedziałek)

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - dzień opiekuńczy

30.04.2024 r. (wtorek)

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - dzień opiekuńczy

02.05.2024 r. (czwartek)

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - dzień opiekuńczy

14.05.2024 r. (wtorek)

egzamin ósmej - język polski - dzień opiekuńczy

15.05.2024 r. (środa)

egzamin ósmej - matematyka - dzień opiekuńczy

16.05.2024 r. (czwartek)

egzamin  ósmej - język obcy nowożytny - dzień opiekuńczy

31.05.2024 r. (piątek)

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - dzień opiekuńczy - dzień po Święcie Bożego Ciała

odpracowany 23.09.2023 r

 

2, 3 listopada 2023 r.

Dni  2, 3 listopada 2023 r. (czwartek, piątek) są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.)

W tych dniach dla dzieci, których rodzice/opiekunowie pracują szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach pracy świetlicy 8:00-16:00. Stołówka w tych dniach jest nieczynna.

23 grudnia 2023 do 1 stycznia 2024 r.

Od 23 grudnia 2023 do 1 stycznia 2024 w szkołach będzie trwać zimowa przerwa świąteczna.

Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3. 

 

29 stycznia 2024 do 11 lutego 2024 r.

Od 29 stycznia 2024 do 11lutego 2024 w szkołach będą trwać ferie zimowe.

Stołówka oraz świetlica w tych dniach są nieczynne. Szkoła nie organizuje opieki dla uczniów.

Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3. 

 

28 marca 2024 do 2 kwietnia 2024 r.

Od czwartku 28 marca 2024 do wtorku 2 kwietnia 2024 w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. 

Od czwartku 28.03.2024 do wtorku 02.04.2024 będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. Czwartek, piątek oraz  wtorek są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3.).

 

29 kwietnia 2024 r, 30 kwietnia 2024 r, 2 maja 2024 r.

Dni te są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) ogłoszono dnia 28 sierpnia 2017 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.).

W tych dniach dla dzieci, których rodzice/opiekunowie pracują szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach pracy świetlicy 8:00 - 16:00. Stołówka w tych dniach jest nieczynna.

Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w proponowanych powyżej zajęciach proszeni są o złożenie do czwartku 28 kwietnia 2024 r. pisemnego podania do dyrektora szkoły z podaniem godzin, w których dziecko będzie korzystało z opieki świetlicy szkolnej wraz z numerem telefonu rodzica.

 

14, 15, 16 maja 2024r.

W dniach 14, 15, 16 maja 2024 r. w szkołach podstawowych odbywają się egzaminy ósmoklasisty, te dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-7 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) ogłoszono dnia 28 sierpnia 2017 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.). W tych dniach nie odbywają się żadne zajęcia dydaktyczne. Wszyscy nauczyciele w szkole zaangażowani są w przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty.

Zwracamy się z prośbą o zorganizowanie opieki nad dziećmi. W szczególnych przypadkach szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej. 

 

30 maja 2024 r.

Dzień 30 maja 2024 r. (piątek), jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) ogłoszono dnia 28 sierpnia 2017 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.).

W tym dniu dla dzieci, których rodzice/opiekunowie pracują szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach pracy świetlicy 8:00 - 16:00. Stołówka w tym dniu jest nieczynna.

Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w proponowanych powyżej zajęciach proszeni są o złożenie do wtorku 28 maja 2024 r. pisemnego podania do dyrektora szkoły z podaniem godzin, w których dziecko będzie korzystało z opieki świetlicy szkolnej wraz z numerem telefonu rodzica.