Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie o rekrutacji do Przedszkola na rok szkolny 2024/2025

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie ogłasza rekrutację dzieci na 12 miejsc do Przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Nabór do Przedszkola prowadzony jest w terminie od 01 marca – 21 marca 2024r.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat.

Wnioski o przyjęcie dziecka można odebrać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce – Rekrutacja – 2024/2025 - Przedszkole

 

 

Deklaracja

Wniosek o przyjęcie

Potwierdzenie woli

Upoważnienie do odbioru dziecka

Ogłoszenie dyrektora

Regulamin rekrutacji

Uchwała Rady Gminy