Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest:
Zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców.     

Dzieci przebywające w świetlicy mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy.  

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. 
Organizowane są także zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. 
Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę i korytarze szkolne, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. 

Świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabszym.

W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym dzieci na początku roku są zapoznawane.

 

     

 

 

Regulamin świetlicy

Karta zgłoszenia do świetlicy

Plan pracy świetlicy 

 

Aktualności świetlicy