Harmonogram wydawania posiłków

 

Przedszkole:

 

śniadanie 9:00

drugie śniadanie 10:00

obiad 12:00

podwieczorek 14:00

 

Szkoła:

 

obiad

klasy 1 – 4   11:30

klasy 5 – 8   12:35

 

Opłatę za wyżywienie dziecka należy wnieść w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr konta: 88 8137 0009 0034 2751 2000 0060