Szkolne Koło Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie  jest skierowana do uczniów klas VI-VIII. Opiekunem koła jest pani mgr Gabriela Kozioł.

Od wielu lat w naszej szkole kładziemy nacisk na kształtowanie u dzieci, już od najmłodszych lat, właściwych postaw proekologicznych oraz charytatywnych, na dostrzeganie potrzeby pomagania drugiemu człowiekowi, środowisku, zwierzętom itd. na różnych płaszczyznach i uświadamiamy dzieciom ogromne potrzeby w tym zakresie. Motto prowadzonych przez nas działań brzmi "Razem możemy więcej!" Od początku zostało ono przyjęte z dużym zrozumieniem przez naszych uczniów i rodziców. Z tego powodu też mogliśmy liczyć na ogromne zaangażowanie i odzew wobec wszystkich podejmowanych inicjatyw, a tym samym wspaniałe ich efekty. Ogromnie za to wszystkim darczyńcom dziękujemy!

Aby przybliżyć naszym uczniom ideę wolontariatu i jeszcze bardziej uwrażliwić na potrzeby innych oraz być może pozwolić na odkrywanie w sobie wewnętrznej potrzeby pracy w charakterze wolontariusza w przyszłości, nasze działania zostały nieco sformalizowane i ujęte w Regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu.