Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie o rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2024/2025

 

 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie ogłasza rekrutację do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025.

Nabór do prowadzony jest w terminie od 01 marca – 25 marca 2024 r.

 Do klasy I przyjmowane są:

- dzieci 7 letnie objęte obowiązkiem szkolnym,

- dzieci 6 letnie zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Karty zgłoszenia dziecka można odebrać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

 

Ogłoszenie dyrektora

Zgłoszenie dziecka

Potwierdzenie woli