Adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie

ul. Ks. Ferdynanda Sznajdrowicza 11

34-324 Lipowa

 

nr tel:  (33) 867-13-25

e-mail: sekretariat@spslotwina.edu.pl

 

nr konta szkoły

47 8137 0009 0031 7603 2000 0010

 

nr konta Rady Rodziców

96 8137 0009 0018 7860 2000 0010

 

nr konta żywieniowego

88 8137 0009 0034 2751 2000 0060