Rok szkolny 2023/2024

 

Przewodnicząca - Aleksandra Semik

Z-ca przewodniczącej - Paulina Socha

Sekretarz - Ewelina Krywult

Skarbnik - Żaneta Bojdys

 

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca  - Anna Staszyk

Członek - Iwona Jakóbiec

Członek - Sławomir Hałat

Członek - Monika Kliś

 

Nr konta Bankowego Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Żywcu
nr konta: 96 8137 0009 0018 7860 2000 0010

 

Wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców:

Pierwsze dziecko - 60 zł

Drugie dziecko - 40 zł

Trzecie dziecko i kolejne - zwolnione