Szkolne Koło  Krajoznawczo-Turystyczne (SKKT)

rok szkolny 2023/2024

 Podstawowym celem SKKT jest rozwijanie wśród członków zainteresowań turystycznych i krajoznawczych, poznawanie obiektów przyrodniczych Polski, jej tradycji, kultury oraz pogłębianie wiedzy o własnym regionie.

Cele:

  1. Promowanie turystyki.
  2. Rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży.
  3. Rozwijanie zamiłowania do poznania piękna krajobrazu „Małej Ojczyzny”.
  4. Zawiązywanie przyjaźni pomiędzy uczestnikami wycieczek, zainteresowanych uprawianiem pieszej turystyki górskiej i krajoznawstwem oraz ochroną środowiska, integracja zespołów we wspólnych działaniach.
  5. Zapoznanie z literaturą związaną z turystyką:
    • studiowanie map najbliższych okolic,
    • przyswajanie pojęć: skala, plan itp.
  6. Wycieczki górskie, wycieczki na UJ w Krakowie.

Zajęcia SKKT przeznaczone są dla uczniów klas 5-8 Szkoły Podstawowej im. Orła Białego   w Słotwinie.
Nabór do Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego odbywa się na zasadzie dobrowolności. Każdy uczeń ma możliwość rozwijania własnych zainteresowań turystycznych.

Spotkania SKKT odbywają  się w miarę potrzeb.

Opiekun  koła SKKT – mgr Elżbieta Dawid