Szkolny Klub Europejski

„Słotwinolandia” 

W roku szkolnym 2023/2024 Szkolny Klub Europejski „Słotwinolandia” organizuje następujące konkursy i przedsięwzięcia:

  • Wrzesień – pierwsze spotkanie i wylosowanie kraju Unii Europejskiej.
  • Według harmonogramu klasy przygotowują gazetkę ścienną ”Plan wycieczki” i ciekawostki, które zostaną podane przesz szkolny radiowęzeł.
  • W październiku wspólnie zatańczymy „Belgijkę”.
  • W listopadzie odbędzie się konkurs na klasowy kalendarz adwentowy.
  • W grudniu odbędzie się Konkurs kolęd w językach obcych.
  • W lutym klasy zaprojektują Syriusza z charakterystycznymi elementami narodowymi wylosowanego kraju.
  • W marcu zaplanowany został konkurs wiedzy o św. Patryku i Irlandii
  • W kwietniu odbędzie się Konkurs wiedzy o języku.
  • W maju czeka na Was Konkurs wiedzy o UE.

Przedstawione wyżej zadania dla klas będą punktowane, a na koniec roku punkty zostaną podliczone. Na zwycięskie klasy czekają nagrody.

Życzymy powodzenia!