Logopeda

mgr Sabina Pawlus

poniedziałek: 13.30-14.30

wtorek: 13.30-14.30

czwartek: 12.35-15.35

ZADANIA LOGOPEDY

DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA 

 1. Przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych w oddziałach przedszkolnych oraz klasach pierwszych w celu wstępnego ocenienia mowy uczniów. 
 2. Zakwalifikowanie uczniów z trudnościami artykulacyjnymi na terapię logopedyczną. 
 3. Przeprowadzenie dokładnej diagnozy logopedycznej uczniów zakwalifikowanych. 
 4. Przeprowadzenie ponownych badań logopedycznych uczniów wcześniej objętych terapią. 
 5. Kontynuacja terapii u uczniów z dysfunkcjami mowy. 

PROFILAKTYKA 

 1. Zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy.
 2. Stymulowanie procesu nabywania kompetencji językowych. 
 3. Doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem. 
 4. Stymulacja rozwoju językowego z uwzględnieniem następujących aspektów mowy: wymowa, słownictwo i strona gramatyczna. 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA 

 1. Ustalenie odpowiedniego rodzaju terapii w celu osiągnięcia zamierzonych efektów terapii.
 2. Indywidualna lub grupowa praca z uczniem w zależności od rodzaju zaburzenia mowy. 
 3. Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową wymowę – ćwiczenia oddechowe, usprawniające funkcjonowanie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia artykulacyjne oraz emisyjno-fonacyjne. 
 4. Prowadzenie ćwiczeń z zakresu rozwoju percepcji słuchowej, wzrokowej i ruchowej. 
 5. Prowadzenie ćwiczeń mających na celu rozwój i doskonalenie słuchu fonematycznego oraz fonemowego. 
 6. Prowadzenie ćwiczeń właściwych z zakresu likwidowania wszelkiego rodzaju zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej – wywoływanie prawidłowej wymowy, utrwalanie poprawnej artykulacji, różnicowanie artykulacji głosek opozycyjnych. 
 7. Kierowanie uczniów na konsultacje specjalistyczne wg potrzeb (laryngologiczne, ortodontyczne, neurologiczne, foniatryczne, fizjoterapeutyczne). 
 8. Zaangażowanie rodziców do pracy z dzieckiem i zachęta do realizacji w domu zadanego materiału ćwiczeniowego (zeszyty logopedyczne). 

PODNOSZENIE JAKOŚCI OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ 

 1. Współpraca ze specjalistami, wychowawcami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym. 
 2. Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Polskim Związkiem Logopedów. 
 3. Wykorzystanie w pracy specjalistycznego sprzętu logopedycznego. 
 4. Tworzenie pomocy logopedycznych. 
 5. Udział w konferencjach logopedycznych i doskonalenie umiejętności z zakresu logopedii.