OTWARCIE EKO-PRACOWNI POD CHMURKĄ
Uroczyste otwarcie „Ekopracowni pod chmurką” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Słotwinie.
W marcu przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 69 600 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 87 000 złotych. Celem konkursu było utworzenie na terenie należącym do szkoły przestrzeni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii i geologii. Uroczyste otwarcie pracowni odbyło się 26.10.2023 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców, a także zaproszeni goście, m.in. Jan Góra Wójt Gminy Lipowa, Marian Knapek Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgierska Górka, Krystyna Kućka Sekretarz Gminy, Małgorzata Michalska-Gąsiorek Kierownik Referatu Organizacyjno-Edukacyjnego, Ks. Władysław Sporek Proboszcz Parafii w Słotwinie, Andrzej Binda Przewodniczący Rady Gminy, Dyrektorzy szkół z terenu gminy oraz wykonawcy pracowni Piotr Piela, Józef Piela i Dominik Piela.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie Danuta Knapek, która serdecznie wszystkich powitała i złożyła podziękowania osobom
zaangażowanym w powstanie ekopracowni. Następnie odbyła się krótka prezentacja nowopowstałego miejsca dydaktycznego i oficjalne otwarcie pracowni.
Mamy nadzieję, że Ekopracownia pod chmurką „Cztery Pory Roku” z nowymi nasadzeniami, nowoczesnymi urządzeniami i pomocami dydaktycznymi będzie zaciekawiać i inspirować uczniów, kształtować ich świadomość ekologiczną i aktywną postawę wobec otaczającej przyrody, oraz będzie służyć lokalnemu środowisku.