Rodzice dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny organizowany w Przedszkolu w Słotwinie w miesiącu lipcu zobowiązani są do uiszczenia opłaty za żywienie w terminie do 29.06.2023 r. na poniższy numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Żywcu
nr konta: 88 8137 0009 0034 2751 2000 0060
O wysokości opłaty rodzice zostaną poinformowani telefonicznie.


Załączniki: