Jesteśmy szkołą E-twinning

Czym jest Odznaka Szkoły eTwinning?

 

Szkoły eTwinning uwzględniają wartości promowane przez eTwinning w polityce szkoły, stosowanych w niej praktykach i w możliwościach rozwoju zawodowego, przy wsparciu kadry kierowniczej szkoły.

 

Poprzez Odznakę Szkoły eTwinning, eTwinning uznaje i docenia udział, zaangażowanie i poświęcenie nie tylko poszczególnych eTwinnerów, ale również całej szkoły wyróżniającej się dzięki wspólnej pracy zespołów nauczycielskich i kadry kierowniczej.

 

Nagrodzone Odznaką szkoły są gotowe i chętne do obrania ścieżki rozwoju dzięki działaniom opracowanym w sposób umożliwiający ich obiektywną ocenę.

 

Misja Szkół eTwinning jest kompasem, którym kierują się wszystkie Szkoły eTwinning. W Misji szczególny nacisk położono na następujące elementy:

 

  • Współdzielone przywództwo
  • Współpraca i praca zespołowa
  • Umożliwianie uczniom działania
  • Włączanie i innowacyjność
  • Zapewnienie wzoru do naśladowania dla innych szkół.

 

Dowiedz się więcej na stronach: