INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW

3 lipca od godz. 11.00 będzie możliwość odbioru zaświadczeń o wynikach z egzaminu  ósmoklasisty