Wakacje to czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj jednak o bezpieczeństwie własnym i bliskich. Zwracaj uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie do szkoły mieć tylko dobre wspomnienia.
Poniżej znajdziesz zbiór najważniejszych zasad bezpiecznego wypoczynku.
Pamiętaj, że żadna zasada nie daje 100% gwarancji na uniknięcie zagrożeń, jednak zmniejsza możliwość stania się ofiarą.