DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM “POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM “POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023 – MODUŁ 3
DOFINANSOWANIE: 76 793,32 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 98 658,54 ZŁ

Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Moduł 3 dotyczy wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie
pobytu w szkole.

W ramach modułu 3 Program przewiduje następujące działania:
1) doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, lub stworzenie nowych stołówek;
2) wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

W ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – moduł 3, którego jednym z celów jest zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, Gmina Lipowa otrzymała dofinansowanie na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Słotwinie.
Wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła 76 793,32 zł, natomiast całkowity koszt realizacji zadania to 98 658,54 zł.

W ramach działania wykonano szereg prac remontowo-adaptacyjnych służących poprawie standardu funkcjonowania szkolnej stołówki (montaż okien dachowych, wyburzenie ściany, dostosowanie instalacji elektrycznej i wodnej, modernizacja pomieszczeń kuchennych). Dokonano również zakupu niezbędnego, nowoczesnego sprzętu kuchennego (zmywarka, obieraczka do ziemniaków, szatkownica do warzyw, piec konwekcyjno-parowy, krajalnica do wędlin, chłodziarka oraz stół odkładczy, stoły ze zlewem, szafa przelotowa, regały magazynowe).