SZKOLENIE MOTYWACYJNE W GRANADZIE

W dniach 8 - 12.04.2024 nauczyciele z naszej szkoły brali udział w szkoleniu motywacyjnym w ramach
projektu ,,Uwierz w siebie - motywacja drogą do sukcesu", które odbyło się w Granadzie. Wyjazd
został zorganizowany w ramach projektu ,, Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry
edukacji szkolnej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego". Szkolenie prowadziła Anna Łuszcz z Mobility Projects by Universal Mobility SL.
Trenerka przekazała uczestnikom wiedzę na temat motywowania uczniów do działania. Zapoznała z
Metodą Kurta Vonneguta, Modelem SMART i GROW, Cyklem Kolba i Podróżą Bohatera. Szkolenie
zakończyło się uroczystym wręczeniem certyfikatów. Uczestnicy warsztatów nabyli praktyczną
wiedzę, poznali kulturę hiszpańską i nawiązali nowe relacje z ludźmi. Zdobyte umiejętności zostaną
wykorzystane w codziennej pracy z uczniami.