Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie obejmuje Szkołę Podstawową im. Orła Białego oraz Przedszkole.