Spotkanie z policjantem - bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.

Spotkanie z policjantem - bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.