Podziękowanie dla uczniów, przedszkolaków oraz wszystkich zaangażowanych w zbiórkę dla zwierząt ze schroniska.