Rekrutacja

Szanowni Rodzice !

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Slotwinie  informuje, że rozpoczęła się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

Zapisy trwają od 13.03.2017r. do 31.03.2017r.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

Uwaga: Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

Podstawa prawna: art. 40 §1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59).

 

Dokumenty do pobrania:

Uchwała-Nr-XXXIV.226.17

Informacje o rekrutacji

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLYM 2017

Oświadczenie woli

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)