Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

„Język polski jest narzędziem wyjątkowym, który pozwala nam
zgłębiać tajemnice świata i nas samych”.
Czesław Miłosz

W naszej szkole obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego były pełne
ciekawych i edukacyjnych aktywności. Uczniowie klas od 4 do 8 obejrzeli prezentację
multimedialną dotyczącą języka ojczystego. Następnie zostali podzieleni na grupy klasowe,
aby uczestniczyć w różnorodnych ćwiczeniach językowych. Podczas tych zajęć uczniowie
mieli okazję tworzyć słowa na podstawie liter, wymawiać łamańce językowe, zmagać się
z szybkimi 5-sekundowymi wyzwaniami językowymi, a także sprawdzić swoją ortografię
poprzez wykreślanki i niełatwe oraz najeżone ortograficznymi pułapkami dyktando.
Atmosfera była pełna radości i zaangażowania, a uczniowie mieli okazję nie tylko
uczyć się, ale także doskonalić swoje umiejętności językowe w przyjaznym i kreatywnym
klimacie. Takie wydarzenia nie tylko promują znaczenie języka ojczystego, ale także integrują
społeczność szkolną i rozwijają umiejętności komunikacyjne i interpersonalne uczniów.