Dyplom za  zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNCEFEM 2023