Press "Enter" to skip to content

Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2017/2018

Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców 20 września 2017 r  dokonano wyboru członków Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca:           Iwona Jakubiec

Z-ca przewodniczącej: Łukasz Dobija

Skarbnik:                        Katarzyna Konior

Sekretarz:                       Anna Semik

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:           Monika Dudys

Członek komisji:          Anna Kurowska

Członek komisji:          Dorota Sowa

 

Rada Rodziców ustaliła wysokość dobrowolnych wpłat na rok szkolny 2017/18:

pierwsze dziecko 60 zł

drugie  dziecko    40 zł

trzecie i następne dziecko zwolnione z wpłaty

 

 


Rada Rodziców na zebraniu w dniu 28 września ustaliła wysokość dobrowolnych wpłat na rok szk.2015/16:

1-sze dziecko 40 zł, 2-gie 30 zł, pozostałe dzieci zwolnione.
Rada zadecydowała, że ze względu na konieczność zlokalizowania szatni na korytarzu zgromadzone środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup szafek szatniowych oraz organizację działań z Planu Pracy Szkoły i Przedszkola (konkursy i zawody, zakup nagród i poczęstunku dla dzieci).
Także środki z innych działań rady (m.in. rozprowadzenie kalendarzy i zorganizowanie zabawy ostatkowej dla rodziców) zostaną przeznaczone na ten cel.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców lub u skarbnika/wych.klasy.

Rada Rodziców SP im. Orła Białego w Słotwinie
BS Żywiec Nr konta:96813700090018786020000010
Rada Rodziców


Informujemy, ze zgodnie ze Statutem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
w dniu 28. września odbyły się wybory Prezydium Rady Rodziców.
Skład:

Przewodnicząca:  Iwona Jakubiec
Z-cy: Łukasz Dobija, Marta Sowa
Skarbnik: Katarzyna Konior
Sekretarz: Katarzyna Konior
Komisja Rewizyjna: Dorota Sowa, Mirosław Mrowiec, Mirosław Jakubiec

Nowej Radzie życzymy samych dobrych pomysłów i 100% realizacji!


 

KONTO RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SŁOTWINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻYWCU

NR KONTA  96 8137 0009 0018 7860 2000 0010


 

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA:

Przedszkole “Maluchy”

1.Paulina Socha

2.Magdalena Jasek

3.Maria Pawlus

4.Magdalena Tlałka

 

Przedszkole “O”

1.Kuc Ewelina

2.Jakubiec Aleksandra

3. Matuszek Katarzyna

4.Gruszka Tomasz

 

RADA RODZICÓW SZKOŁY:

KLASA I

1.Krywult Ewelina

2.Majcherek Józef

3.Orłowska Izabela

KLASA II

1.Semik Anna

2.Sowa Marta

3.Wolny Barbara

4.Drygiel Monika

KLASA III

1.Dorota Sowa

2.Monika Dudys

3.Monika Dobija

4. Ewelina Kubaczka

5. Mirosław Jakubiec

KLASA IV

1. Katarzyna Konior

2.Sylwia Konior

3. Dorota Sowa

KLASA V

1.Agnieszka Howaniec

2. Izabela Chelis

3. Janusz Łobzowski

4. Emilia Bułka

KLASA VI

1.Maria Kuśnierz

2. Łukasz Dobija

3. Iwona Jakubiec