Press "Enter" to skip to content

Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2017/2018

Zgodnie z regulaminem Rady Rodziców 20 września 2017 r  dokonano wyboru członków Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca:           Iwona Jakubiec

Z-ca przewodniczącej: Łukasz Dobija

Skarbnik:                        Katarzyna Konior

Sekretarz:                       Anna Semik

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:           Monika Dudys

Członek komisji:          Anna Kurowska

Członek komisji:          Dorota Sowa

 

Rada Rodziców ustaliła wysokość dobrowolnych wpłat na rok szkolny 2017/18:

pierwsze dziecko 60 zł

drugie  dziecko    40 zł

trzecie i następne dziecko zwolnione z wpłaty


 

KONTO RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SŁOTWINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻYWCU

NR KONTA  96 8137 0009 0018 7860 2000 0010