Wymagania edukacyjne

mgr Danuta Knapek

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego – PDF

 

mgr Bogumiła Brózda

Język polski kryteria oceniania klasa 5 – PDF

Język polski kryteria oceniania klasa 6 – PDF

Język polski kryteria oceniania klasa 7 – PDF

Język polski kryteria oceniania klasa 8 – PDF

 

mgr Alina Koman

Przedmiotowy System Oceniania z techniki w klasach 4 do 6 – PDF

 

mgr Joanna Janik

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas 1 – 3 – PDF

Kryteria oceniania z języka angielskiego – PDF

Przedmiotowy system oceniania z jezyka angielskiego

 

mgr Anna Biernat – Jakubiec

 

HISTORIA – wymagania edukacyjne dla klasy 5

HISTORIA – wymagania edukacyjne dla klasy 6

HISTORIA – wymagania edukacyjne dla klasy 7

HISTORIA – wymagania edukacyjne dla klasy 8

Kryteria ogólne dla klasy 6

HISTORIA – wymagania edukacyjne dla klasy 4

WOS – kryteria oceniania dla klasy 8

Język polski wymagania edukacyjne dla klasy 4 – PDF

 

mgr Sabina Pawlus

Wymagania edukacyjne dla klasy 2 – PDF

 

 

mgr Dorota Martyniak

Fizyka wymagania edukacyjne dla klasy 7 – PDF

Fizyka wymagania edukacyjne dla klasy 8 – PDF

Matematyka wymagania edukacyjne klasa 4 – PDF

MATEMATYKA Wymagania edukacyjne klasa 5 – PDF

Matematyka wymagania edukacyjne dla klasy 6 – PDF

Matematyka wymagania edukacyjne dla klasy 7 – PDF

Matematyka wymagania edukacyjne dla klasy 8 – PDF

Informatyka wymagania edukacyjne dla klas od 4 do 8 – PDF

 

mgr Barbara Jakubiec

Wymagania edukacyjne dla klasy 1 – PDF

 

mgr Elżbieta Dawid

BIOLOGIA Wymagania edukacyjne klasa 5 – PDF

BIOLOGIA Wymagania edukacyjne klasa 6 – PDF

BIOLOGIA Wymagania edukacyjne klasa 7 – PDF

BIOLOGIA Wymagania edukacyjne klasa 8 – PDF

GEOGRAFIA Wymagania edukacyjne klasa 5 – PDF

GEOGRAFIA Wymagania edukacyjne klasa 6 – PDF

GEOGRAFIA Wymagania edukacyjne klasa 7 – PDF

GEOGRAFIA Wymagania edukacyjne klasa 8 – PDF

MATEMATYKA Wymagania edukacyjne klasa 5 – PDF

MATEMATYKA Wymagania edukacyjne klasa 6 – PDF

PRZYRODA Wymagania edukacyjne klasa 4 – PDF

 

mgr Gabriela Kozioł

Plastyka – wymagania edukacyjne – PDF

 

Muzyka – wymagania edukacyjne – PDF

 

mgr Joanna Szczotka

Biologia wymagania edukacyjne klasa 5

Biologia wymagania edukacyjne klasa 7

Biologia wymagania edukacyjne klasa 8

Chemia wymagania edukacyjne klasa 7 – PDF

Chemia wymagania edukacyjne klasa 8 – PDF

 

mgr Bożena Zuziak

WYMAGANIA KL. I Oczekiwane efekty aktywności ucznia (1)

 

mgr Sławomir GIBAS

Wychowanie fizyczne – wymaganie edukacyjne (1)

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA