Uczniowie korzystają z różnorodnych form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego:

  • zajęć  korekcyjno – kompensacyjnych
  • terapii logopedycznej
  • zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
  • indywidualnego wsparcia

Współpracujemy z:

  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żywcu
  • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  • Służbami mundurowymi i nie tylko: Policją, Strażą Pożarną, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, grupą beskidzką GOPR