FIKTIVE 11

PRZYSTĄPILIŚMY DO PROJEKTU “FIKTIVE FAMILIE”

FIKTIVE FAMILIElogo

Miło nam poinformować, że nasza szkoła rozpoczęła kolejny projekt z eTwinning

Uczniowie klasy VII we współpracy z uczniami szkół z całej Polski będą pracować nad projektem „Fiktive Familie”.

Fiktive Familie

Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie przedstawią się oraz stworzą fikcyjną rodzinę z wykorzystaniem narzędzi TIK. Uczniowie wspólnie wymyślą postacie członków rodziny oraz informacje o nich. Nauczą się opowiadać o sobie i rodzinie oraz przeprowadzać wywiad. Poznamy aplikacje służące efektywnej nauce słownictwa oraz urozmaicające lekcje języka niemieckiego w trakcie edukacji zdalnej.

Cele:

  • Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego.
  • Wzbogacenie znajomości słownictwa uczniów (liczebniki, krajei narodowości, członkowie rodziny, zawody, formy spędzania wolnego czasu, przymiotniki określające charakter).
  • Uczeń będzie potrafił opisać siebie oraz inne osoby zarówno ustnie jak i w formie pisemnej,
  • Uczeń będzie potrafił przeprowadzić prosty wywiad (zadać pytania o wiek, pochodzenie, zawód, formy spędzania wolnego czasu oraz cechy charakteru).
  • Uczeń będzie potrafił na podstawie wysłuchanej informacji stworzyć notatkę.

Rozwijanie umiejętności współpracy w grupach.

Zachęcanie uczniów do tzw. peer learning.

Rozwijanie umiejętności stosowania TIK zarówno przez uczniów jak

i nauczycieli.

POWODZENIA!