Pracownicy

 

D Y R E K T O R – mgr Danuta KNAPEK


N A U C Z Y C I E L E     S Z K O Ł Y


Knapek Danuta – DYREKTOR , nauczyciel j. niemieckiego

Dawid Elżbieta – Nauczyciel matematyki, przyrody, geografii, opiekun samorządu uczniowskiego

Gibas Sławomir –  Nauczyciel kultury fizycznej, SKS, gimnastyka korekcyjna, kółko szachowe

Ks. Władysław Sporek – Nauczyciel religii, „spotkania ze Słowem Bożym

Ireneusz  Skoczeń – katecheta

Jakubiec Barbara – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kozioł Gabriela – Nauczyciel plastyki, opiekun świetlicy, wolontariat

Sapeta Anna – surdopedagog

Kinga Dębinska – psycholog

Justyna Rozmus – pedagog

Pawlus Sabina – nauczyciel, logopeda, wolontariat, Samorząd Uczniowski

Szczotka Joanna – nauczyciel biologii i chemii

Biernat-Jakubiec Anna – nauczyciel języka polskiego, historii, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, bibliotekarz

Janik Joanna – nauczyciel języka angielskiego, Szkolny Klub Europejski

Koman Alina – nauczyciel techniki

Brózda Bogumiła – nauczyciel języka polskiego, wychowawca, kółko języka polskiego

Martyniak Dorota – nauczyciel matematyki, fizyki, informatyki

Bożena Jakubiec-Bogusz – nauczyciel doradztwa zawodowego, WDŻ

Mrowiec Sylwia – nauczyciel języka polskiego

Zuziak Bożena – nauczyciel

Marek Wisła – nauczyciel

Katarzyna Wandzel – nauczyciel

Urszula Zuziak – nauczyciel

 


P R Z E D S Z K O L E


Knapek Ewa – nauczyciel

Sylwia Mrowiec – nauczyciel

Semik Agata – nauczyciel

Katarzyna Wandzel – pomoc nauczyciela

Urszula Zuziak – pomoc nauczyciela

 


A D M I N I S T R A C J A   I   P E R S O N  E L    T E C H N I C Z N Y


Ewelina Krywult – sekretarz szkoły

Nikiel Małgorzata – sprzątaczka

Pawlus Dorota – sprzątaczka

Binda Ewa – kucharka

Wrona Teresa – intendentka

Anna Ziemba – pomoc kuchenna

Białek Antoni – konserwator