• kiedy masz problem z nauką;
  • kiedy doświadczyłeś przykrych sytuacji lub masz trudności w relacjach z rówieśnikami, nauczycielami czy rodzicami;
  • kiedy masz trudność z kontrolowaniem własnych emocji albo nie radzisz sobie ze stresem;
  • kiedy źle się czujesz z powodu sytuacji, których doświadczasz;
  • zawsze, kiedy chcesz porozmawiać :)