ERASMUS+ 2018 – 2020

R E A L I Z A C J A

 

ERASMUS DYNAMICZNE NAUCZANIE

 

 

DYNAMICZNE DZIAŁANIE                            JOB SHADOWING

        WYJAZD SZKOLENIOWY DO HISZPANII                            SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

TYDZIEN HISZPAŃSKI                  Erazsmus upowszechnie