DLA RODZICÓW

harmonogram-6

11223344

Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców  podjętą na zebraniu w dniu
08.09.2021r. dobrowolna wpłata na Radę Rodziców wynosi tak jak w
ubiegłym roku :
w szkole:
60 zł –  I dziecko
40 zł – II dziecko
trzecie i kolejne dziecko – zwolnione
w przedszkolu:
100 zł – I dziecko
80 zł – II dziecko
trzecie i kolejne – zwolnione

BEZPIECZNY INTERNET         pedagog

oświadczenie rodzica – koronawirus

REGULAMIN ZACHOWANIA SIE NA PRZERWACH

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW

CO RODZIC O KOMPETENCJACH WIEDZIEĆ POWINIEN pdf.

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU ROK 2019 – 2020