Press "Enter" to skip to content

UDZIAŁ W PROJEKCIE LEPSZA SZKOŁA

Justyna R 0

Szkoła Podstawowa w Słotwinie bierze udział w roku szkolnym 2017/2018 w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, w programie  Język polski – Nowy Wielki egzamin. Projekt LEPSZA SZKOŁA, który ma na celu badanie efektywności nauczania, jest prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Nauczyciel,  biorący udział w projekcie:

– systematycznie przeprowadza badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, posługując się specjalistycznymi narzędziami pomiaru dydaktycznego.

– analizuje osiągnięcia uczniów, porównując je z wynikami pozostałych uczestników projektu.

11571

Comments are closed.