Press "Enter" to skip to content

Nauczyciele

 

D Y R E K T O R – mgr Danuta KNAPEK


N A U C Z Y C I E L E     S Z K O Ł Y


Knapek Danuta – DYREKTOR , nauczyciel j. niemieckiego

Dawid Elżbieta – Nauczyciel matematyki, przyrody, geografii, opiekun samorządu uczniowskiego

Gibas Sławomir –  Nauczyciel kultury fizycznej, SKS, gimnastyka korekcyjna, kółko szachowe

Ks. Grabowski Mieczysław – Nauczyciel religii, “spotkania ze Słowem Bożym

Jakubiec Barbara – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kozioł Gabriela – Nauczyciel plastyki

Sapeta Anna – surdopedagog

Mastela Zbigniew – nauczyciel muzyki, chór – zespół muzyczny

Pawlus Sabina – nauczyciel świetlicy, wychowawca, logopeda, wolontariat

Szczotka Joanna – nauczyciel biologii i chemii

Biernat-Jakubiec Anna – nauczyciel języka polskiego, historii, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, bibliotekarz

Janik Joanna – nauczyciel języka angielskiego, Szkolny Klub Europejski

Koman Alina – nauczyciel techniki

Wandzel Maria – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny, zajęcia “nasze pasje”, zajęcia wyrównawcze z elementami terapii

Brózda Bogumiła – nauczyciel języka polskiego, wychowawca, kółko języka polskiego

Martyniak Dorota – nauczyciel matematyki, fizyki, informatyki

Rus Monika – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

 

 

 

 

NAUCZYCIELE   SZKOŁY

1.

Danuta Knapek  Dyrektor, n-el j. niemieckiego,

2.

 Dawid Elżbieta  N-el  matematyki, przyrody,  geografii, opiekun samorządu uczniowskiego

3.

 Gibas Sławomir  N-el kultury fizycznej, SKS, gimn.korekcyjna, kółko szachowe (dla chętnych)

4.

 Ks. Grabowski Mieczysław  N-el religii, „spotkania ze Słowem Bożym”

5.

 Jakubiec Barbara  N-el edukacji wczesnoszk.

6.

 Kozioł Gabriela  N-el plastyki, k.plast.,wych. wczesnoszkolne, n-el świetlicy

7.

 Anna Sapeta Surdopedagog

8.

 Mastela Zbigniew  N-el muzyki, chór- zespół muzyczny

9.

 Pawlus Sabina  N-el świetlicy, wychowawca, logopeda, wolontariat

10.

  Joanna Szczotka  N-el biologii i chemii

11.

 Biernat-Jakubiec Anna  N-el języka polskiego i historii, zaj.wyr. z j.polskiego, bibliotekarz

11.

 Joanna Janik  N-el języka angielskiego, k.j.ang. Szkolny Klub Europejski

12.

Alina Koman  N-el techniki

13.

 Wandzel Maria  N-el edukacji wczesnoszk., pedagog szkoły, zaj.”nasze pasje”, zaj. wyr. z elem. terapii

14.

 Bogumiła Brózda  N-el j. polskiego, wychowawca,  kółko j. polskiego

15.

 Dorota Martyniak   N-el matematyki, informatyki, fizyki

16.

 Monika Rus  N-el edukacji dla bezpieczeństwa

PRZEDSZKOLE

 

17.       Zuziak Bożena                                                   Nauczyciel


18.       Knapek Ewa                                                      Nauczyciel


19.       Semik Agata                                                      Nauczyciel


20.       Krywult Ewelina                                                 Pomoc nauczyciela


21.       Mrowiec Sylwia                                                 Pomoc nauczyciela

ADMINISTRACJA   I PERSONEL TECHNICZNY

22.

 Rozmus-Górna Justyna  Sekretarz szkoły

23.

 Janica Danuta  Sprzątaczka

24.

 Nikiel Małgorzata  sprzątaczka

25.

 Paciorek Anna  Kucharka

26.

 Wrona Teresa  Intendentka

27.

 Binda Ewa  Pomoc kuchenna

28.

 Pawlus Dorota  Pomoc kuchenna

29.

 Jano Jan  Konserwator