Szkoła

PLAN PRACY ZSP 2018 2019

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁOTWINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

PLAN PRACY SZKOŁY  2017 2018

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2017

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY  2018/2019

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

KONSULTACJE DLA RODZICÓW 2017

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW

PLAN WSPÓŁPRACY

KALENDARZ DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W SŁOTWINIE

INFORMACJA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH