Press "Enter" to skip to content

Plan lekcji

Poniedziałek

godziny I II III IV V VI VII
1. 8.00-8.45 ed. wcz.

M.W.

ed. wcz.

G.W.

zdw

E.D.

 

j. niem J.J.

2. 8.55-9.40 ed. muz

M.W.

ed. muz.

M.W.

ed. wcz.

G.W.

mat.

E.D.

j. ang.

J.J.

zdw

B.B.

hist.

A.B.

3. 9.50-10.35 ed. wcz.

M.W.

zaj. kom.

B.J.

ed. wcz.

G.W.

w. fiz.

S.G.

mat.

E.D.

j. niem

D.K.

j.pol.

B.B.

4. 10.45-11.30 j. ang.

J.J.

ed.wcz.

B.J.

SKS

S.G.

j. pol.

A.B.

przyr.

E.D.

 

j. pol.

B.B.

 

j. niem. D.K.

5. 11.50-12.35 ed.wcz.

B.J.

SKS

S.G.

j. ang.

J.J.

j. pol.

A.B.

 

z. kom. D.M.

fiz.

K.Ż.

6. 12.50-13.35  j. ang.J.J zaj. komp.

B.J.

j. pol.

A.B.

w. fiz.

S.G.

mat.

E.D.

chem.

J.S.

7. 13.45-14.30 inf. D.M  w. fiz.

S.G.

biol.

J.S.

8. 14.40-15.25 w.fiz.

S.G.

 

 

Wtorek

godziny I II III IV V VI VII
1. 8.00-8.45  

w. fiz B.J.

w. fiz. B.J. ed. wcz.

G.W.

przyr.

E.D.

 z. kom.

D.M.

2. 8.55-9.40  

ed. wcz. M.W.

ed. wcz. B.J.  ed. wcz.

G.W.

rel.

M.G.

 

hist.

A.B.

j. ang.

J.J.

 

mat.

D.M.

3. 9.50-10.35 rel.

M.G.

rel.

M.G.

ed. wcz.

G.W.

hist.

A.B.

 

j. ang J.J.

plast.

G.K.

geo.

E.D.

4. 10.45-11.30 ed. wcz.

M.W.

ed.wcz.

B.J.

w.fiz.

G.W.

w.fiz.

S.G.

przyr.

E.D.

zaj.tech.

G.K.

rel.

M.G.

5. 11.50-12.35 ed.plast.

G.K.

ed.plast.

G.K.

rel.

M.G.

 

j.pol.

A.B.

w.fiz.

S.G.

mat.

E.D.

j.niem.

D.K.

6. 12.50-13.35 SKS

S.G.

 przyr.

E.D.

plast.

G.K.

rel.

M.G.

 

d. zaw.

B.A

7. 13.45-14.30 rel.

M.G.

 wdż

B.A.

w.fiz.

S.G.

8. 14.40-15.25 . w.fiz.

S.G.

 

Środa

godziny I II III IV V VI VII
1. 8.00-8.45 w.fiz. B.J. w.fiz.

B.J.

ed. wcz.

G.W.

 hist.

A.B.

 inf.

D.M.

2. 8.55-9.40 ed. wcz.

M.W.

ed.wcz.

B.J.

w.fiz.

G.W.

j. pol.

A.B.

przyr.

E.D.

mat.

D.M.

3. 9.50-10.35 j. ang.

J.J.

ed.wcz.

B.J.

w.fiz.

G.W.

mat.

E.D.

j. pol.

A.B.

j.niem.

D.K.

j.pol.

B.B.

4. 10.45-11.30  

ed.wcz.

M.W.

w.fiz.

B.J.

ed. wcz.

G.W.

zaj. z wych.

S.P.

zaj. z wych.

A.B.

zaj. z wych.

B.B.

zaj. z wych.

E.D.

5. 11.50-12.35 ed.plast.

G.K.

j. ang.

J.J.

mat.

E.D.

w. fiz

S.G.

fiz.

K.Ż.

6. 12.50-13.35 zaj.komp.

B.J

 tech.

G.K.

matem.

E.D.

j.pol.

B.B.

w. fiz.

S.G.

7. 13.45-14.30 w. fiz.

S.G.

 j.pol.

B.B.

 

plas.

G.K.

8. 14.40-15.25 w. fiz.

S.G.

 

Czwartek

godziny I II III IV V VI VII
1. 8.00-8.45 ed. wcz.

M.W.

ed.wcz.

B.J.

rel.

M.G.

j. pol.

A.B.

 

zdw

 

j.pol.

B.B.

mat.

D.A.

2. 8.55-9.40 ed. wcz.

M.W.

ed.wcz.

B.J.

SKS

S.G.

rel.

M.G.

hist i społ.

A.B.

przyr.

E.D.

j.pol.

B.B.

3. 9.50-10.35 ed. wcz.

M.W.

ed.wcz.

B.J.

SKS

S.G.

mat.

E.D.

rel.

M.G.

 

hist. i społ

A.B.

j.pol.

B.B.

4. 10.45-11.30 w.fiz.

B.J.

w.fiz.

B.J.

j. ang.

J.J.

muz.

Z.M.

 

j. pol.

A.B.

mat.

E.D.

rel.

M.G.

5. 11.50-12.35 rel.

M.G.

rel.

M.G.

ed.wcz.

G.W.

j. ang.

J.J.

j. pol.

A.B.

muz.

Z.M.

 

geog.

E.D.

6. 12.50-13.35 ed.wcz.

G.W.

plast.

G.K.

muz.

Z.M.

rel.

M.G.

j. ang.

J.J.

7. 13.45-14.30 ed.muz.

G.W.

 tech. G.K.  j.ang.

J.J.

muz.

Z.M.

8. 14.40-15.25 zdw

G.W.

 

Piątek

godziny I II III IV V VI VII
1. 8.00-8.45 ed. wcz.

M.W.

j. ang.

J.J.

ed.wcz.

G.W.

inf.

D.M.

przyr.

E.D.

w.fiz.

S.G.

biol.

J.S.

2. 8.55-9.40 ed. wcz.

M.W.

ed.wcz.

B.J.

j. ang.

J.J.

w.fiz.

S.G.

zaj.kom.

D.M.

mat.

E.D.

chem.

J.S.

3. 9.50-10.35 ed. wcz.

M.W.

ed.wcz.

B.J.

ed.wcz.

G.W.

w.fiz.

S.G.

mat.

E.D.

j. ang.

J.J.

mat.

D.A.

4. 10.45-11.30 inf.

M.W.

ed.wcz.

B.J.

ed.wcz.

G.W.

matem.

E.D.

j. pol.

A.B.

j.pol.

B.B.

j. ang.

J.J.

5. 11.50-12.35 SKS

S.G.

 

przyr.

E.D.

j. ang.

J.J.

 

j.pol.

B.B.

hist.

A.B.

6. 12.50-13.35 SKS

S.G.

  hist.i społ

A.B.

j.pol

B.B.

7. 13.45-14.30 w.fiz.

S.G.

8. 14.40-15.25