Press "Enter" to skip to content

Plan lekcji

Poniedziałek

godziny I II III IV V VI VII
1. 8.00-8.45 ed. wcz.

M.W.

j.ang.

J.J.

ed. wcz.

G.W.

zdw

E.D.

zdw

B.B.

inf. gr.2

A.S.

2. 8.55-9.40 ed. wcz.

M.W.

zaj.komp.

A.S.

ed. wcz.

G.W.

mat.

E.D.

j. ang.

J.J.

j. pol.

B.B.

hist.

A.B.

3. 9.50-10.35 ed. muz.

M.W.

ed. muz.

M.W.

ed. wcz.

G.W.

w. fiz.

S.G.

mat.

E.D.

hist i społ.

A.B.

j.pol.

B.B.

4. 10.45-11.30 j. ang.

J.J.

ed.wcz.

B.J.

SKS

S.G.

j. pol.

A.B.

przyr.

E.D.

zaj.tech.

A.S.

mat.

D.A.

5. 11.50-12.35 ed.wcz.

B.J.

SKS

S.G.

j. ang.

J.J.

j. pol.

A.B.

mat.

E.D.

fiz.

K.Ż.

6. 12.50-13.35 zaj.komp.

A.S.

j. pol.

A.B.

w. fiz.

S.G.

j. ang.

J.J.

chem.

J.S.

7. 13.45-14.30 wdż

B.A.

w. fiz.

S.G.

biol.

J.S.

8. 14.40-15.25 w.fiz.

S.G.

wdż

B.A.

 

 

Wtorek

godziny I II III IV V VI VII
1. 8.00-8.45 ed. wcz.

M.W.

ed.wcz.

B.J.

ed. wcz.

G.W.

hist.

A.B.

zaj.komp.

A.S.

przyr.

E.D.

2. 8.55-9.40 w. fiz.

B.J.

w. fiz.

B.J.

ed. wcz.

G.W.

rel.

M.G.

mat.

E.D.

j. ang.

J.J.

inf. gr.1

A.S.

3. 9.50-10.35 rel.

M.G.

rel.

M.G.

ed. wcz.

G.W.

j. pol.

A.B.

zaj.tech.

A.S.

plast.

G.K.

geo.

E.D.

4. 10.45-11.30 ed. wcz.

M.W.

ed.wcz.

B.J.

w.fiz.

G.W.

w.fiz.

S.G.

przyr.

E.D.

zaj.komp.

A.S.

rel.

M.G.

5. 11.50-12.35 ed.plast.

G.K.

ed.plast.

G.K.

rel.

M.G.

inf. gr.1

A.S.

w.fiz.

S.G.

mat.

E.D.

j.niem.

D.K.

6. 12.50-13.35 SKS

S.G.

plast.

G.K.

rel.

M.G.

mat.

D.A.

7. 13.45-14.30 rel.

M.G.

w.fiz.

S.G.

8. 14.40-15.25 . w.fiz.

S.G.

 

Środa

godziny I II III IV V VI VII
1. 8.00-8.45 ed. wcz.

M.W.

ed.wcz.

B.J.

ed. wcz.

G.W.

przyr.

E.D.

2. 8.55-9.40 ed. wcz.

M.W.

ed.wcz.

B.J.

w.fiz.

G.W.

j. pol.

A.B.

przyr.

E.D.

j.niem.

D.K.

3. 9.50-10.35 j. ang.

J.J.

ed.wcz.

B.J.

w.fiz.

G.W.

mat.

E.D.

j. pol.

A.B.

j.niem.

D.K.

j.pol.

B.B.

4. 10.45-11.30 w.fiz.

B.J.

w.fiz.

B.J.

ed. wcz.

G.W.

zaj. z wych.

S.P.

zaj. z wych.

A.B.

zaj. z wych.

B.B.

zaj. z wych.

E.D.

5. 11.50-12.35 ed.plast.

G.K.

j. ang.

J.J.

mat.

E.D.

j.pol.

B.B.

fiz.

K.Ż.

6. 12.50-13.35 zaj.komp.

B.J

j. ang.

J.J.

j.pol.

B.B.

w. fiz.

S.G.

7. 13.45-14.30 w. fiz.

S.G.

geo.

E.D.

8. 14.40-15.25 w. fiz.

S.G.

j. ang.

J.J.

 

Czwartek

godziny I II III IV V VI VII
1. 8.00-8.45 ed. wcz.

M.W.

ed.wcz.

B.J.

rel.

M.G.

j. pol.

A.B.

przyr.

E.D.

w.fiz.

S.G.

mat.

D.A.

2. 8.55-9.40 ed. wcz.

M.W.

ed.wcz.

B.J.

SKS

S.G.

rel.

M.G.

hist i społ.

A.B.

przyr.

E.D.

j.pol.

B.B.

3. 9.50-10.35 ed. wcz.

M.W.

ed.wcz.

B.J.

SKS

S.G.

mat.

E.D.

rel.

M.G.

j.niem.

D.K.

j.pol.

B.B.

4. 10.45-11.30 w.fiz.

B.J.

w.fiz.

B.J.

j. ang.

J.J.

muz.

Z.M.

 

j. pol.

A.B.

mat.

E.D.

rel.

M.G.

5. 11.50-12.35 rel.

M.G.

rel.

M.G.

ed.wcz.

G.W.

j. ang.

J.J.

j. pol.

A.B.

muz.

Z.M.

plast.

G.K.

6. 12.50-13.35 ed.wcz.

G.W.

plast.

G.K.

muz.

Z.M.

rel.

M.G.

j. ang.

J.J.

7. 13.45-14.30 ed.muz.

G.W.

muz.

Z.M.

8. 14.40-15.25 zdw

G.W.

 

Piątek

godziny I II III IV V VI VII
1. 8.00-8.45 ed. wcz.

M.W.

j. ang.

J.J.

ed.wcz.

G.W.

mat.

E.D.

wdż

B.A.

w.fiz.

S.G.

biol.

J.S.

2. 8.55-9.40 ed. wcz.

M.W.

ed.wcz.

B.J.

j. ang.

J.J.

w.fiz.

S.G.

hist i społ.

A.B.

mat.

E.D.

chem.

J.S.

3. 9.50-10.35 ed. wcz.

M.W.

ed.wcz.

B.J.

ed.wcz.

G.W.

w.fiz.

S.G.

mat.

E.D.

j. ang.

J.J.

mat.

D.A.

4. 10.45-11.30 inf.

A.S.

ed.wcz.

B.J.

ed.wcz.

G.W.

przyr.

E.D.

j. pol.

A.B.

j.pol.

B.B.

j. ang.

J.J.

5. 11.50-12.35 SKS

S.G.

tech.

A.S.

j. ang.

J.J.

hist i społ.

A.B.

j.pol.

B.B.

6. 12.50-13.35 SKS

S.G.

inf. gr. 2

A.S.

j.pol.

B.B.

hist.

A.B.

7. 13.45-14.30 w.fiz.

S.G.

8. 14.40-15.25