erasmus 15

ERASMUS +

111

Z dniem 1 września 2018 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu programu Erasmus+ w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolnaNasz projekt „Rozwój Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na miarę współczesnej Europy”  pozytywnie przeszedł bardzo rygorystyczną ocenę ekspertów i został zatwierdzony do realizacji w przeciągu najbliższych 24 miesięcy. W ramach projektu ośmiu nauczycieli naszej szkoły uda się na pięciodniowe metodyczne szkolenie
pt.  „Dynamiczne nauczanie” do Hiszpanii. Ponadto, w ramach tej mobilności dwóch nauczycieli będzie miało możliwość obserwacji pracy w szkole  za granicą w ramach tzw. „job shadowing” , również
w Hiszpanii.

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości pracy naszej szkoły. Chcemy, aby nauczanie stało się bardziej dynamiczne, aktywne i twórcze. Chcemy przygotować świadomego, otwartego na zmiany, kreatywnego, dobrze wykształconego człowieka, który potrafi zrealizować się we współczesnym świecie. Zatem priorytetem staje się podniesienie na miarę XXI w. kompetencji nauczycieli.

Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie dydaktycznym, oraz zapoznanie się z modelami zarządzania placówkami oświatowymi, jak również doświadczenie, wiedza i nowe, innowacyjne metody pracy z uczniami z całą pewnością przyniosą wymierne korzyści zarówno dla szkoły, nauczycieli jak i samych uczniów. Przyczynią się też
do podniesienia europejskiego wymiaru naszej szkoły.

Udział w projekcie jest  to doskonały dowód na to, że nasi nauczyciele nie boją się wyzwań, zdają sobie sprawę, że warunkiem skutecznej pracy w szkole jest ustawiczne poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych.