Dyrektor

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słotwinie:      pani mgr Danuta Knapek