DOKUMENTY

Klauzula Informacyjna SZKOŁA

Klauzula Informacyjna Monitoring

Zasady organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020

 

REGULAMIN ZACHOWANIA SIE NA PRZERWACH

PLAN PRACY ZSP w Słotwinie na 2019/2020

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

Program Wychowawczo Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie PDF

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2019/2020

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁOTWINIE

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

PLAN WSPÓŁPRACY

 

Raport ewaluacji