Szkoła

REGULAMIN ZACHOWANIA SIE NA PRZERWACH

Regulamin ZFŚS 

PLAN PRACY ZSP w Słotwinie na 2019/2020

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

Program Wychowawczo Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie PDF

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2019/2020

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁOTWINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

PLAN WSPÓŁPRACY

INFORMACJA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE ZSP W SŁOTWINIE

Raport ewaluacji