DOKUMENTY 1

Kalendarz imprez szkolnych 2020 2021

Biblioteka regulamin – pandemia

Plan Pracy Szkoły 20 21 Biblioteka regulamin – pandemia Kalendarz imprez szkolnych 2020 2021

Statut SP im Orła Białego w Słotwinie

Statut SP im Orła Białego w Słotwinie

Regulamin wypożyczania i udostępniania uczniom bezpłatnych podręczników

Aneks nr 1 do statutu

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN

Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021

Konsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkolKonsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

Procedury_bezpieczeństwa_konsultacje_

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna

OŚWIADCZENIE RODZICA-KONSULTACJE

Procedury_bezpieczeństwa_konsultacje_

oświadczenie rodzica – koronawirus

KARTA ZAPISU DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU

Polityka Prywtaności FB Oświata

Klauzula Informacyjna SZKOŁA

Klauzula Informacyjna Monitoring

Zasady organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020

 

REGULAMIN ZACHOWANIA SIE NA PRZERWACH

PLAN PRACY ZSP w Słotwinie na 2019/2020

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

Program Wychowawczo Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie PDF

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2019/2020

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁOTWINIE

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

PLAN WSPÓŁPRACY

 

Raport ewaluacji