Dokumenty zespołu

UBEZPIECZENIE SZKOLNE 2018/2019

InterRisk TU S.A.
I Oddział Katowice
40-129 Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 11
tel./fax 32 350-88-90, 32 350-80-00
KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH

• Ochrona przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, na całym świecie

• Ubezpieczenie obejmuje elementy ochrony zdrowotnej. Ubezpieczeniem objęty jest zawał serca i udar mózgu, zdiagnozowanie sepsy, zakażenie rota wirusem, pobyt w szpitalu z powodu zachorowania – bez dodatkowej opłaty

• Ubezpieczenie obejmuje elementy ochrony rodzinnej. Ubezpieczeniem objęta jest śmierć rodzica, koszty porady psychologa w NNW – bez dodatkowej opłaty

• Ubezpieczenie obejmuje świadczenie 5.000 zł na zakup wózka inwalidzkiego – bez dodatkowej opłaty.

• Ubezpieczeniem objęty jest pobyt w szpitalu – bez opłaty dodatkowej.

• Ubezpieczeniem objęty jest zwrot kosztów korepetycji – bez opłaty dodatkowej.

• Wszystkie warianty ubezpieczenia mają rozszerzony zakres o gwarantowane wypłaty (także kiedy uszczerbek na zdrowiu = 0%) z tytułu:

 Złamania i pęknięcia kości wypłata gwarantowana!
 Pogryzienie przez psa wypłata gwarantowana!
 Pogryzienie przez inne zwierzę
lub pokąsanie przez owady 2 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!
 Rany (szwy) wypłata gwarantowana!
 Urazy (zwichnięcia skręcenia, stłuczenia) od 8 dni unieruch., wypłata gwarantowana!
 Wstrząs mózgu od 3 dnia w szpitalu, wypłata gwarantowana!
 Pobyt w szpitalu NNW od 1 dnia do 90 dni w roku!
 Pobyt w szpitalu choroba od 1 dnia do 60 dni w roku!
 Oparzenia od II stopnia, wypłata gwarantowana!
 Operacje NNW 2 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!
 Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji wypłata gwarantowana!
 Zakażenie rota wirusem 3 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!
 Zatrucie gazami, 3 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!
 Porażenie prądem lub piorunem 3 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!
 Zakup wózka inwalidzkiego wypłata gwarantowana!
 Śmierć rodzica w NNW wypłata gwarantowana!

Jeżeli w wyniku jednego wypadku zaistnieje kilka z w/w skutków to wypłata będzie sumą kolejnych świadczeń w związku z czym na przykład w razie 100% inwalidztwa wypłata może przekroczyć 200% Sumy Ubezpieczenia (do wysokości Max.Odpowiedzialności).
Bez dodatkowej opłaty.

• SPRAWNE I WYGODNE WYPŁATY ODSZKODOWAŃ – przekazem, przelewem, gotówką – pełna obsługa przez BIURO OBSŁUGI POLIS SZKOLNYCH.
• ZNIŻKI dla Rodziców na inne ubezpieczenia (NW, dom, mieszkanie, podróż)
• MOŻLIWOŚĆ rozszerzenia ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu w klubach pozaszkolnych za dopłatą składki

Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych

owu EDU Plus _01_27_03_2018