DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

30.04.2019,  02.05.2019 – święta majowe

15.04.2019, 16.04.2019, 17.04.2019 – egzamin ósmoklasisty

05.06.2019, 06.06.2019, 07.06.2019 – rekolekcje przed misjami

Do odpracowania:

2 listopada 2018 – 11 listopada 2019 /niedziela/

29 kwietnia 2019 – 1 czerwca 2019 /sobota/