Konkursy

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„Mój dom, moja miejscowość, moja Ojczyzna”

Jak co roku obchodom święta naszej szkoły towarzyszył konkurs plastyczny. W ubiegłych latach tematem przewodnim był patron naszej szkoły, Orzeł Biały. Piękną pamiątką po tych konkursach pozostaje wystawa prac plastycznych uczniów z różnych szkół.

W tym roku już po raz czwarty zorganizowaliśmy międzyszkolny konkurs plastyczny, na który wpłynęło 111 prac ze szkół naszego powiatu. Tematem tegorocznej, czwartej już edycji konkursu jest „Mój dom, moja miejscowość, moja Ojczyzna”. Uczniowie w swych samodzielnych pracach mieli ukazać swoją małą i wielką Ojczyznę i w plastyczny sposób przedstawić ideę oraz interpretację dotycząca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw.

Celem konkursu oprócz rozwijania wyobraźni i aktywności plastycznej dzieci oraz kształcenia wrażliwości estetycznej inspirowanej historią, było przede wszystkim promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa. Powołane Jury miało trudny orzech do zgryzienia, aby wyłonić najlepsze prace. Po długich naradach postanowiliśmy przyznać miejsca w kategorii klas 1-3 oraz w kategorii klas 4-6 oraz 7 wyróżnień. Ponadto przyznano 4 wyróżnienia specjalne.

Konkurs nie mógłby odbyć się bez naszych darczyńców

– Rady Rodziców ZSP w Słotwinie

– Wójta Gminy Lipowa Pana Stanisława Caputy

– Pani Poseł Małgorzaty Pępek

– Sołtysa Wsi Słotwina Pani Marii Bindy- Sapety

– Nadleśniczego Nadleśnictwa Węgierska Górka Pana Mariana Knapka

– Dyrektora ZSP w Słotwinie Pani Barbary Bysko,

którym serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również nauczycielom, z którymi uczniowie wykonali prace plastyczne, uczniom za włożoną pracę oraz wszystkim zaangażowanym w organizację konkursu.

Przyznano następujące nagrody:

Wyróżnienia specjalne;

– Wyróżnienie specjale Pani Poseł Małgorzaty Pępek – dla Martyny Sadlik, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie

– Wyróżnienie specjalne Dyrektora ZSP w Słotwinie Pani Barbary Bysko – dla Julii Rączki, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej

– Wyróżnienie specjalne Sołtysa Wsi Słotwina Pani Marii Bindy- Sapety

– dla Piotra Jakubca Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie

dla Natalii Kuśnierz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie

Wyróżnienia w klasach 1-3

Oliwia Chelis, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie

– Tomasz Sapeta, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej

– Karina Chorostecki, Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu

– Szymon Szczotka, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej

III miejsce w kategorii klas 1-3 – Mateusz Kubica, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej

II miejsce w kategorii klas 1-3 – Patryk Ciupka, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej

I miejsce w kategorii klas 1-3 – Franciszek Łobzowski, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie

Wyróżnienia w klasach 4-6

Adrian Śliwa, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie

Amelia Kozioł, Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu

Mateusz Lemza, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej

III miejsce w kategorii klas 4-6 – Oliwia Adamczyk, Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu

II miejsce w kategorii klas 4-6 – Filip Noga, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej

I miejsce w kategorii klas 4-6 – Agnieszka Śliwa, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie

Nagroda ufundowana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Węgierska Górka Pana Mariana Knapka

GRATULUJEMY