Konkursy

O UK i USA wiedzą
wszystko !!!

We wtorek 24 maja Patrycja Wolny i Agnieszka Mrowiec z   kl. VI. naszej szkoły wzięły udział w konkursie języka angielskiego „Kingdom Experts” zorganizowanym przez Gimnazjum w Twardorzeczce. Konkurs  sprawdzał  wiadomości o kulturze, historii i sztuce Wielkiej Brytanii  i Stanów Zjednoczonych Ameryki, gramatykę języka angielskiego oraz umiejętność słuchania ze zrozumieniem . Wszystkie trzy części z których składał się konkurs wymagały naprawdę dużej wiedzy, umiejętności i sprawności językowych. Patrycja i Agnieszka poradziły sobie z tym doskonale pokonując wszystkie szkoły z terenu Gminy Lipowa a zajmując trzecie miejsce po przegranej dogrywce z SP1 z Żywca i SP Radziechowy. Dziewczyny uzyskały w ten sposób tytuł Ekspertów w dziedzinie wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA. Gratulujemy!!!

 

Wyniki konkursów matematycznych

W drugim semestrze uczniowie klas V i VI chętnie brali udział w olimpiadach matematycznych: Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej Pangea, ogólnopolskim konkursie Logicznego Myślenia oraz Olimpiadzie Matematycznej Olimpus.  Wyniki bardzo nas cieszą. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Patrycja Wolny (kl. VI), która otrzymała tytuł laureata w Konkursie Logicznego Myślenia. Świetnymi wynikami mogą się też pochwalić Dagmara Jakubiec (kl. V), Magdalena Dobija (kl. V), Małgorzata Konior (kl. V) oraz Mateusz Wieczorek (kl. VI). Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów!


 

KONKURSY MATEMATYCZNE DLA KLAS IV-VI

„MATEMATYCZNE POTYCZKI”, „MATEMATYCZNY PLUSIK”

W dniu 26 kwietnia 2016 r. po raz XV odbył się Gminny Konkurs „Matematyczne Potyczki” o Puchar Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klas V i VI: Magdalena Dobija, Patrycja Wolny, Agnieszka Mrowiec, które drużynowo zajęły III miejsce. Indywidualnie  Patrycja Wolny zdobyła I miejsce.

17 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennej  odbył się Gminny Konkurs „ Matematyczny Plusik”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, popularyzowanie matematyki oraz umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości . Każdą klasę reprezentowało dwoje uczniów. W kategorii klas IV uczeń Franciszek Łobzowski zdobył
I miejsce, klas VI uczennica Patrycja Wolny III miejsce.

Wszystkim uczestnikom konkursów gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów
w matematycznych zmaganiach.


 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
MISTRZ SŁÓWEK 2016

KATEGORIA KLAS III – IV
1. Bartosz Konior kl III – mistrz klas III – IV , mistrz kl III
2. Bartosz Zoń kl III
3. Julia Zielińska kl IIII
4. Szymon Bułka kl IV – mistrz kl IV
5. Wiktoria Kowalska kl III
KATEGORIA KLAS V- VI
1. Dagmara Jakubiec kl V – mistrzyni klas V – VI, mistrzyni kl V
2. Krystian Pietraszko kl V
3. Nikodem Piecuch kl V
4. Agnieszka Mrowiec kl VI – mistrzyni kl VI
5. Małgosia Konior kl V

MISTRZAMI SŁÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2015/16 ZOSTALI EX AEQUO ZOSTALI DAGMARA JAKUBIEC Z KL V I BARTOSZ KONIOR Z KL III, KTÓRZY W DWÓCH ETAPACH ZMAGAŃ NIE STRACILI ŻADNEGO PUNKTU ROZWIĄZUJĄC WSZYSTKIE ZADANIA ZE 100% POPRAWNOŚCIĄ.

G R A T U L U J E M Y !!!


 

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES PLUS
KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO LINGUA PLUS

Na przełomie października i listopada przeprowadzony zostały w naszej szkole ogólnopolski konkurs języka angielskiego, wzięło w nim udział dziesięcioro uczniów podzielonych na kategorie zgodne z klasą do której uczęszczają. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu złożonego z 25 pytań. Dopiero teraz dotarły do nas jego wyniki i przedstawiają się one następująco:
wyróżnienia 1-szego stopnia :
1. Dagmara Jakubiec kl. V
wyróżnienia 2-giego stopnia :
1. Magdalena Dobija kl. V
2. Patrycja Wolny kl. VI
wyróżnienia 3-go stopnia :
1. Oliwia Chelis kl. IV
2. Małgosia Konior kl. V
wyróżnienia 4-tego stopnia
1. Łukasz Frydrych kl. IV
2. Mariusz Matlak kl. V
3. Agnieszka Mrowiec kl. VI
wyróżnienia 5-tego stopnia :
1. Paulina Dudys kl. VI
2. Konrad Pietraszko kl. V
Wszyscy wyróżnieni uczniowie uzyskali powyżej 60 punktów na 100 możliwych do zdobycia, gratulujemy im serdecznie i życzymy dalszych sukcesów.


 

Lista osób nagrodzonych
w Gminnym Konkursie Plastycznym „Jak Cię widzę, tak Cię maluję Polsko”.

W dniu 3.11.2015r Jury w składzie: Pani Władysława Klinowska-Deka, Pani Maria Binda-Sapeta, Pani Dominika Tomaszek-Semik, wyłoniło zwycięzców w Gminnym Konkursie Plastycznym „Jak Cię widzę, tak Cię maluję Polsko”:

Bajdys Zofia, Przedszkole Słotwina
Baron Marcin, SP Leśna
Biela Magdalena, SP Sienna
Binda Dagmara, Przedszkole Lipowa
Błaszcz Oliwia, SP Sienna
Chelis Oliwia, SP Słotwina
Dobija Wiktoria, SP Słotwina
Drzał Filip, Przedszkole Sienna
Gach Martyna, Przedszkole Leśna
Habla Szymon, SP Lipowa
Łobzowski Franciszek, SP Słotwina
Mika Sara, Przedszkole Twardorzeczka
Mizia Julia, SP Lipowa
Radłowska Alicja, SP Twardzorzeczka
Zuziak Michał, SP Lipowa

Jury postanowiło przyznać również wyróżnienia dla dzieci z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla dzieci w Żywcu oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej:
Jan Micherda
Weronika Czernek
Kacper Noga
Szymon Duraj
Karol Wąsek
Zuzanna Kupczak
Adriana Kucharska
Oliwia Adamczyk
Nagrodzone osoby wraz z opiekunami zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród
w dniu 11 listopada 2015r o godzinie 11:45 w Szkole Podstawowej w Słotwinie.


 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Słotwinie
zaprasza do udziału

W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Pod patronatem Wójta Gminy Lipowa

„Jak Cię widzę, tak Cię maluję Polsko”

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Był to niezwykle ważne wydarzenie, wielkie zwycięstwo okupione krwią wielu pokoleń. Przez 123 lata niewoli naród polski walczył, cierpiał i modlił się o wolność swojej ojczyzny. Dziś należy przypomnieć o tych wydarzeniach i ludziach biorących w nich udział. Z tej okazji Szkoła Podstawowa im. Orłą Białego w Słotwinie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym przebiegającym pod hasłem „Jak Cię widzę, tak Cię maluję Polsko”

Regulamin

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Słotwinie

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych z gminy Lipowa

3. Cele konkursu:
a) Promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.
b) Budzenie szacunku dla tradycji 11.XI
b) Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej oraz kształcenie wrażliwości
estetycznej inspirowanej historią
c) Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci

4. Warunki uczestnictwa:

Tematyka prac obejmuje wykonanie pracy plastycznej, która powinna nawiązywać do święta Niepodległości Polski (walka o niepodległość, praca na rzecz wolnej Polski)

Technika pracy: rysunek, malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane.

Format pracy: A3

Ilość prac: każdy uczeń wykonuje tylko 1 pracę,
Każda praca powinna być opatrzona metryką zawierającą:
• imię, nazwisko i wiek autora
• adres szkoły lub placówki, telefon, e-mail,
• imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.
Termin dostarczenia prac 30.10.2015r

Na adres:
Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Słotwinie,
Słotwina 81
34-324 Lipowa

5. Postanowienia końcowe
Powołane Jury oceniać będzie szczególności:
– kreatywność i estetykę
– samodzielność wykonania
– dobór materiałów i technik plastycznych
– ciekawe i oryginalne podejście do tematu

Jury przyzna miejsca (I, II, III) w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – dzieci w wieku do lat 6
II kategoria – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
III kategoria – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

Jury może przyznać wyróżnienie.

Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich opiekunowie imienne podziękowania.
Nagrody zostaną wręczone w dniu 11.11.2015 r.
Prace nie spełniające powyższych kryteriów nie będą brały udziału w konkursie
Wszystkie prace oraz prawa do ich publikowania przechodzą na własność organizatora

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Dodatkowe informacje:
tel. 33 867 13 25
www: http://spslotwina.edu.pl
e-mail: spslotwina@op.pl
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikacje danych osobowych.
Organizator konkursu
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Słotwinie
mgr Gabriela Kozioł