W dniu 8.04.2019 r. nauczyciele naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiego strajku.

Dla dzieci szkolnych zorganizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Przedszkole pracuje bez zmian.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.