SAD 333

PROJEKT “TRADYCYJNY SAD”.

PROJEKT

„TRADYCYJNY SAD”

 

     W lutym 2019  roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. “TRADYCYJNY SAD”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji. Nazwa naszego zespołu to Gruszkolandia.              W skład drużyny wchodzą uczniowie klasy V : Zuzanna Wolny, Weronika Tracz, Karina Weber, Wiktoria Dobija, Emilia Wolny, Julia Ćwikła, Kacper Dobija, Bartłomiej Kubaczka, Filip Śliwa, Filip Sowa.  Zespołem opiekuje się pani Elżbieta Dawid.

Konkurs  rozpoczął się w lutym 2019 roku, a zakończy się w październiku 2019 roku. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
Etap I –  Rozmawiamy o sadzie
Etap II – Sadzimy sad

Aby zrealizować zamierzone cele czeka nas wiele zadań:  zdobywanie wiedzy, apele, prezentacja multimedialna, prowadzenie Księgi Sadu, zaplanowanie sadu, a na wiosnę sadzenie i pielęgnacja sadu.